Välkommen till SNSF

  • Bevaka aktuella frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad
  • Verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer
  • Verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap.

Vi är från och med hösten 2007 en sektion till Svensk Sjuksköterskeförening. Vad det innebär för oss som förening kan du läsa mer om här. Som medlem får man tidningen Dialäsen 6 gånger om året och man har möjlighet att delta i det årliga vårmötet. Föreningens stipendium på 20 000 kronor kan sökas av de som varit medlem i 2 år. Medlemsavgiften är 250 kronor.

Njurmedicinskt Vårmöte 7-8 maj 2019 

Tema för konferensen är: Framtiden inom den njurmedicinska vården och dess utmaningar.
2019-års möte har kortats ner till två dagar för att möjliggöra att fler kan delta från landets olika njurenheter.
Konferensen äger rum på Gävle Konserthus vid Gavleåns forsar och middagen kommer att hållas på unika Gasklockan vid Gävle hamn.

Varmt välkommen till ett inspirerande möte i staden där ”Bocken oftast brinner”

Anmäl dig senast 4/4 för att nyttja den lägre avgiften! Anmäl dig här:  https://www.njurmedicinsktvarmote.se/anmalan/

För program och mer information besök Vårmötets hemsida https://www.njurmedicinsktvarmote.se