Dags att anmäla sig till årets PD i praktiken!

Välkommen till

PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping 24-25 september 2018!

Sista anmälningsdag 19 augusti

Arbetsgruppen för peritonealdialys inom Svensk Njurmedicinsk Förening inbjuder till ännu ett utbildnings- och diskussionsmöte om PD.

Årets tema är ”Dialys med komplikationer”.

Måndagens huvudämne blir ”avbrytande av dialys”. Hur gör ni på er klinik? Låt mötet ta del av er erfarenhet, när det kändes bra, och när det blev dåligt.

På tisdagen fortsätter vi från förra årets block om peritoniter. Vi fick in många peritonitprotokoll, tyvärr lite sent för att hinna gå igenom dem – det blir i år: Skicka gärna in, om ni inte redan gjort det. Dessutom hoppas vi att man hunnit få fram lite resultat från Huddinge, om antibiotikas hållbarhet i PD-påsarna. Skicka gärna in ovanliga eller krångliga peritonitfall, det kan vi lära oss av.

Smärta och värk är något som patienterna besväras mycket av, enligt patientenkäter. Vad gör ont och hur kan man hjälpa dem? Hur fungerar analgetika hos uremiker?

Hur gör man på er klinik, när PD-patienterna utvecklat bråck? Skriv och berätta.

Ge förslag till ämnen för gruppdiskussionerna! PD-accessregistret i SNR kommer att bli ett ämne, men vi behöver fler.

 

Svensk Njurmedicinsk Förening arrangerar mötet med generöst stöd från sponsorer. Deltagaravgiften är som tidigare 2000 kr för enkelrum, 1800 kr för del i dubbelrum. Om Du inte vill övernatta, eller endast kan vara med en av dagarna blir kostnaden lägre.

Resorna bekostar deltagarna (hemmaklinikerna) själva.

Både läkare och sjuksköterskor är välkomna, och både med lång eller kort erfarenhet.

Anmälan ska innehålla namn och yrkestillhörighet, klinik och e-postadress till vilken fakturan kan skickas. Vi behöver få information om ev. allergi eller andra önskemål om maten.

E-posta din anmälan till es.en1555849360aks@n1555849360ossna1555849360hoJ.e1555849360nirht1555849360aC-nn1555849360A1555849360 senast19 augusti.

Skicka gärna in:                  1) Patientfall avseende avbrytande av dialys

2) Ovanliga eller krångliga peritonitfall, det kan vi lära oss av

                                            3) Rutiner vid bråckkirurgi

                                            4) Ämnen till grupp diskussionerna

                                           

Senast månadsskiftet augusti-september får Du besked om Du kommit med, och mer information. Anmälan är bindande.

Svensk Njurmedicinsk Förening – Arbetsgruppen för peritonealdialys

Eva Carlsson, Elena Fedchenko, Olof Heimbürger, Malin Isaksson, Ann-Cathrine Johansson, Petra Jonsson, Stefan Melander