Access

Accessgruppen består av tre sjuksköterskor och ska bl.a bistå med representanter i programkommittén inför Svenska Accessmötet. Det 6:e Svenska Accessmötet kommer att äga rum i Stockholm 7-8/2 2019.

http://conference.ki.se/accessmotet2019/

Kontaktperson i SNSF styrelse är Cecilia Lindmark.

Ett nätverk för accessansvariga sjuksköterskor har bildats med målsättningen att förmedla nyheter och att medlemmarna kan kontakta varandra för utbyte av kunskap.  Vill du gå med i eller få kontakt med nätverket kontakta es.dn1566529294altog1566529294retso1566529294noige1566529294r@nos1566529294sliN.1566529294A.ani1566529294tsirK1566529294

Arbetsguppen består av:

Frida Fondelius
Sektionen för njurmedicin
Inga Marie Nilssons gata 47
Skånes Universitetsjukhus Malmö
205 02 Malmö
Tfn. 040-337719
Email. es.en1566529294aks@s1566529294uiled1566529294nof.a1566529294dirf1566529294
 

Kristina Nilsson
Njurmedicinska Enheten
Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping
Tel. 011-225220
Email. es.dn1566529294altog1566529294retso1566529294noige1566529294r@nos1566529294sliN.1566529294A.ani1566529294tsirK1566529294

 

Monika Dubeck

Regionsövergripande accesskoordinator Region Gävleborg

Njurenheten plan 10 Gävle sjukhus Lasarettsvägen 1, 80188 Gävle

026-154398

Email. es.gr1566529294obelv1566529294agnoi1566529294ger@k1566529294cebud1566529294.akin1566529294om1566529294