PD

Arbetsgruppen är tänkt att bestå av personer från PD kliniker i olika delar av landet. Kontaktperson i styrelsen är Katarina Bäckström.

 

Helen Olsson PD mottagningen Örebro

Email: helen.olsson@regionorebrolan.se

 

Anneli Ljungdahl-Jonsson PD mottagningen Örebro

Email: anneli.ljungdahl-jonsson@regionorebrolan.se

 

Anna Hallberg Karlsson PD-mottagningen Norrköping

Email: anna.hallberg.karlsson@regionostergotland.se

 

Gun-Marie Vennberg PD-mottagningen Sunderbyns sjukhus Luleå

Email: gun-marie.vennberg@norrbotten.se