Att mäta och bedöma kroppssammansättning vid njursjukdom med bioimpedans-hur gör vi?

Välkomna till utbildningsdag 20/9 kl10-16.30, d v s dagen före Nordiska Njurdagar i Malmö!

Ingen deltagaravgift

Var? Lilla Aulan , Jan Waldenströms gata 1, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Mer info kommer!

Hälsar; Sintra Eyre, dietist; Naomi Clyne, överläkare;  Ann-Cathrine Johansson, överläkare och SWEBIS(Svenska sällskapet för bioimpedansmikroskopi)