Bli medlem

SNSF’s medlemsavgift är 250:-/år för A-medlem, dvs sjuksköterska anställd inom njurmedicinsk vård och 250:-/år för B-medlem, dvs. övriga intresserade. Som medlem får man sitt eget exemplar av tidningen Dialäsen. Observera att endast A-medlemmar har rösträtt på årsstämman.

För att bli medlem så sätter du in medlemsavgiften på plusgiro konto: 491 94 06-1. Glöm inte att skriva namn, adress, e-post, vad du arbetar med ex HD, PD, Avd, Mott. Ange också om du arbetar som ssk eller annat.

Glöm inte att göra adressändring till es.ll1550419896s@nos1550419896sravi1550419896.anel1550419896adgam1550419896