Nyheter

Nationellt möte för njursviktssjuksköterskor 22-23 november 2018

2018-11-15

Välkommen till nationellt möte för njursviktssjuksköterskor! Torsdag-fredag 22-23 nov 2018 Inbjudan till nationellt möte för njurvikssjuksköterskor 22 – 23 nov 2018

Sök anslag – Njurfonden : Njurfonden

2018-08-30

Dags att söka anslag från Njurfonden! Din ansökan ska vara inne senast 31/10-18. Intresserad? Läs mer nedan;   Sök anslag – Njurfonden : Njurfonden www.njurfonden.se

Dags att anmäla sig till årets PD i praktiken!

2018-06-11

Välkommen till PD i praktiken på Haga slott utanför Enköping 24-25 september 2018! Sista anmälningsdag 19 augusti Arbetsgruppen för peritonealdialys inom Svensk Njurmedicinsk Förening inbjuder till ännu ett utbildnings- och diskussionsmöte om PD. Årets tema är ”Dialys med komplikationer”. Måndagens huvudämne blir ”avbrytande av dialys”. Hur gör ni på er klinik? Låt mötet ta del av er erfarenhet, när det Läs mer

Sök stipendium från Stiftelsen för Njursjuka!

2018-05-31

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se , ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt eller som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.   Stiftelsen har i år 2018 avsatt sammanlagt 400 Läs mer

Medlemsavgift 2018!

2018-01-23

Påminnelse till er som ännu inte betalat årets medlemsavgift och för er som vill bli medlemmar! Vid årsmötet på Vårmötet 2017 beslutades att höja medlemsavgiften till 250kr/år. Betalas in på postgironummer 4919406-1

Uppdragskurs Njurmedicin, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 15p

Örebro universitet anordnar under 2018 en uppdragsutbildning enligt ovan, 15 hp på halvfart, under våren och hösten med start v 15. Intresserad? Läs mer; Uppdragskurs Njurmedicin