Nyheter

Uppdragskurs Njurmedicin, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 15p

2018-01-23

Örebro universitet anordnar under 2018 en uppdragsutbildning enligt ovan, 15 hp på halvfart, under våren och hösten med start v 15. Intresserad? Läs mer; Uppdragskurs Njurmedicin

Rätta kontaktuppgifter till er klinik?

2017-06-15

Tacksam om alla kontrollerar sina klinikers kontaktuppgifter och vid felaktigheter mejlar till mig för rättning. Katarina webbansvarig SNSFs hemsida katarina.backstrom@liv.se  

Att mäta och bedöma kroppssammansättning vid njursjukdom med bioimpedans-hur gör vi?

2017-05-24

Välkomna till utbildningsdag 20/9 kl10-16.30, d v s dagen före Nordiska Njurdagar i Malmö! Ingen deltagaravgift Var? Lilla Aulan , Jan Waldenströms gata 1, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Mer info kommer! Hälsar; Sintra Eyre, dietist; Naomi Clyne, överläkare;  Ann-Cathrine Johansson, överläkare och SWEBIS(Svenska sällskapet för bioimpedansmikroskopi)  

Skriv direkt i gästdialysformuläret!

2017-01-30

Nu kan du skriva direkt i gästdialysformuläret när patienten ska på gästdialys. Se vidare under blanketter.

Tid att söka SNSF Stipendium

2016-12-13

Stipendiets syfte är att öka kunskapen inom njurmedicinsk omvårdnad. Stipendiet är avsett för att ge ekonomisk hjälp för att kunna genomföra t. ex. studieresor, utvecklingsarbete eller forskning. Stipendiet kan delas på en eller flera sökande. Alla som varit medlemmar i SNSF i minst 2 år och är A-medlem får söka stipendiet, i ansökan redovisas tidsperspektiv och en ekonomisk plan. Sök Läs mer

Rapport från EDTNA/ERCA kongressen i Dresden

2015-11-09

Hej! Jag hade förmånen att som representant för SNSF besöka EDTNA/ERCAs internationella möte som i år var förlagt till Dresden, Tyskland 26-29/9. Temat för konferensen i år var “ Quality and Safety in Renal Care: Shared Responsibility among Health Care Professionals and Patients”. Det var spännande och inspirerande att möta kollegor från världens alla hörn och inse att vi brottas Läs mer