EDTNA / ERCA

Pågående projekt inom föreningen:

Home Haemodialysis – A Nurses Guide to Implementing Best Practice

Exploring Nutrition Support Practices in Haemodialysis Units

500 Questions and Answers on PD

National Association and EDTNA/ERCA Project regarding the Electronic Library

Project on Nephrology Nursing Profile Update

Efterlysning på efterträdaren till Sveriges Brand Ambassador

Jag har snart varit Sveriges representant i EDTNA/ERCA i 5 år. Det har varit en mycket spännande och utvecklande tid och jag har fått möjligheten att lära känna många kollegor och nyckelpersoner inom njurmedicin runt om i världen. Men allting har ett slut och nu är det snart dags att överlämna stafettpinnen till en kollega. Jag är ute i god tid för att kunna överlämna på ett värdigt och bra sätt och vill gärna att den som skall efterträda mig har möjlighet att besöka vår konferens i Krakow så att vi tillsammans kan genomföra de uppgifter som ingår i denna roll. Jag kommer att fortsätta vara en aktiv medlem även efter min avgång så att vi tillsammans kan föra detta viktiga arbete framåt.

Om Du vill veta mer och är intresserad, hör av Dig till mig! 

Med vänlig hälsning, Sophie Halldin Sjuksköterska Dialysmottagningen Danderyds Sjukhus AB  es.oo1550418149hay@n1550418149idlla1550418149h.asl1550418149e1550418149 Mobilen +46 (0)70 778 77 63

 http://www.edtnaerca.org/

Sophie Halldin
Ssk Dialysmottagningen Danderyds Sjukhus AB
EDTNA/ERCA Brand Ambassador för Sverige
Mail: elsahalldin@yahoo.se
Mobil: 070-778 77 63

Bifogade filer