Kliniker i Östergötland län

Linköping

Universitetssjukhuset
581 85 LINKÖPING

Dialys

Tfn: 010-103 18 02 / 011-103 18 12
Fax: 010-103 45 14

Garnisondialysen

Brigadgatan 22
581 85 LINKÖPING

Självdialysen – SHD

Tfn: 010-103 8775
Fax: 010-103 8776

Hemdialysen – HHD

Tfn: 010-103 41 32
es.oi1571070608l@lha1571070608tsnel1571070608e.air1571070608am1571070608
es.oi1571070608l@nos1571070608setsa1571070608w-fol1571070608ednil1571070608.eira1571070608m1571070608

PD-mottagningen

es.oi1571070608l@ooB1571070608.htir1571070608eB1571070608
Tfn: 010-103 18 14

Motala

Lasarettet i Motala
591 85 MOTALA

Dialys
Dialysmottagningen

Tfn: 010-1047352
Fax: 010-1047657

Norrköping

Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 NORRKÖPING

HD – mottagningen

Tfn: 010-104 52 20/010-104 52 21
Fax: 010-104 52 29

PD – mottagningen

Tfn: 010-104 22 38

Njurmottagningen

Tfn: 010-104 52 01
Fax: 010-104 52 29

Transplantationsmottagning

Tfn: 010-104 22 24

Självdialysen

Tfn: 010-104 52 21

Njursviktskoordinator

Tfn: 010-104 22 33