Kliniker i Västra Götaland län

Borås

Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 BORÅS

Dialys

Tfn: 033-616 22 17
Fax: 033-616 31 94

CAPD – enheten

Tfn: 033-16 22 36 / 16 32 22
Fax: 033-16 22 37

Njurmedicin avd 4

Tfn: 033-16 22 14
Fax: 033-16 22 37

Självdialysenheten på Solhem

Ekenäsgatan 15
504 55 Borås
Tfn: 033-616 2081, alt. 033- 616 2082
Fax: 033-616 2189

Falköping

Sjukhuset i Falköping
521 85 FALKÖPING

Diaverum Mössebergsdialysen

Dialysmottagning Diaverum Mössebergsdialysen hemsida

Danska vägen 62
521 37 Falköping
Tfn: 0515-870 90
Fax: 0515-870 87
moc.m1566526164ureva1566526164id@la1566526164nosre1566526164psgni1566526164pokla1566526164f1566526164

Göteborg

Capio Lundby Närsjukhus

Wieselgrensplatsen 2 A
417 17 Göteborg

Dialyskoordinator tfn: 031-65 70 77
Dialysavdelning tfn: 031- 65 72 86
Fax: 031- 65 72 80
Email: es.oi1566526164pac@r1566526164otani1566526164drook1566526164sylai1566526164d.ybd1566526164nul1566526164

Njurmottagning

Tfn: 031 – 65 70 75
Fax: 031 – 65 72 80

SU/Sahlgrenska

413 45 GÖTEBORG

Njurmottagning

Tfn: 031-342 85 80

Dialysmottagning 130

Bruna Stråket 5
413 45 Göteborg
Tfn sekreterare: 031-342 97 85
Tfn bitr vek: 031-342 39 00
Fax: 031-82 53 72

PD-mottagningen

Tfn: 031-342 93 20
Fax: 031-41 23 32

Njurmedicinsk avd 131

Tfn: 031-342 11 31
Fax: 031-41 23 32

Transplantationsenheten

Tfn: 031-342 00 00

 

SU/Mölndal

Göteborgsvägen 31

431 80 MÖLNDAL

Dialysmottagning 254

Tfn: 031-343 10 92
Fax: 031-27 63 25

Hem och självdialysen 255

Tfn: 031-343 15 69
Fax: 031-27 89 08

SU/Östra sjukhuset

Dialysmottagning 305

Östra Sjukhuset

Tel: 031-3436482(sekr)

031-3436489(bitr.vec)
416 85 GÖTEBORG

Drottning Silvias Barn & ungdomssjukhus

Tfn: 031-343 56 26 / 343 45 24
Fax: 031-343 48 09
es.no1566526164igerg1566526164v@dna1566526164rtsre1566526164ttew.1566526164etten1566526164a1566526164

Trollhättan

Norra Älvborgs länssjukhus, NÄL
461 85 TROLLHÄTTAN

HD – enheten

Tfn: 010-43 55 330
Fax: 010-43 57 131
 es.no1566526164igerg1566526164v@nos1566526164skirn1566526164eh.si1566526164lave1566526164

Filial i Munkedal

tel 010-43 54 204

PD – enheten

Tfn: 010-43 55 339
es.no1566526164igerg1566526164v@nes1566526164dam.e1566526164sle1566526164

Njurmedicinsk avd 42

Tfn: 010-4350420
es.no1566526164igerg1566526164v@nos1566526164skird1566526164erf.n1566526164abru1566526164

Skövde

Kärnsjukhuset
514 85 SKÖVDE

Dialys
Tfn: 0500-43 19 75 / 43 24 11
Hemdialys: 0500-43 24 46
Fax: 0500-43 19 16
 

 

CAPD – enheten
Tfn: 0500-43 24 55
 
 
Njurmedicinsk avd 55
Tfn: 0500-43 24 23

 

Skene

Södra Älvsborgs Sjukhus
511 81 SKENE

Dialys

Tfn: 0320 – 77 81 30
Fax: 0320 – 77 81 37