Kliniker i Västra Götaland län

Borås

Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 BORÅS

Dialys

Tfn: 033-616 22 17
Fax: 033-616 31 94

CAPD – enheten

Tfn: 033-16 22 36 / 16 32 22
Fax: 033-16 22 37

Njurmedicin avd 4

Tfn: 033-16 22 14
Fax: 033-16 22 37

Självdialysenheten på Solhem

Ekenäsgatan 15
504 55 Borås
Tfn: 033-616 2081, alt. 033- 616 2082
Fax: 033-616 2189

Falköping

Sjukhuset i Falköping
521 85 FALKÖPING

Diaverum Mössebergsdialysen

Dialysmottagning Diaverum Mössebergsdialysen hemsida

Danska vägen 62
521 37 Falköping
Tfn: 0515-870 90
Fax: 0515-870 87
moc.m1544880324ureva1544880324id@la1544880324nosre1544880324psgni1544880324pokla1544880324f1544880324

Göteborg

Capio Lundby Närsjukhus

Wieselgrensplatsen 2 A
417 17 Göteborg

Dialyskoordinator tfn: 031-65 70 77
Dialysavdelning tfn: 031- 65 72 86
Fax: 031- 65 72 80
Email: es.oi1544880324pac@r1544880324otani1544880324drook1544880324sylai1544880324d.ybd1544880324nul1544880324

Njurmottagning

Tfn: 031 – 65 70 75
Fax: 031 – 65 72 80

SU/Sahlgrenska

413 45 GÖTEBORG

Dialysmottagning 130

Bruna Stråket 5
413 45 Göteborg
Tfn sekreterare: 031-342 97 85
Tfn bitr vek: 031-342 39 00
Fax: 031-82 53 72

CAPD – enheten
PD-mottagningen

Tfn: 031-324 93 20
Fax: 031-41 23 32

Njurmedicinsk avd 131

Tfn: 031-342 11 31
Fax: 031-41 23 32

Transplantationsenheten

Tfn: 031-324 00 00

 

SU/Mölndal

Göteborgsvägen 31

431 80 MÖLNDAL

Dialysmottagning 254

Tfn: 031-343 10 92
Fax: 031-27 63 25

Hem och självdialysen 255

Tfn: 031-343 15 69
Fax: 031-27 89 08

SU/Östra sjukhuset

Dialysmottagning 305

Östra Sjukhuset

Tel: 031-3436482(sekr)

031-3436489(bitr.vec)
416 85 GÖTEBORG

Drottning Silvias Barn & ungdomssjukhus

Tfn: 031-343 56 26 / 343 45 24
Fax: 031-343 48 09
es.no1544880324igerg1544880324v@dna1544880324rtsre1544880324ttew.1544880324etten1544880324a1544880324

Trollhättan

Norra Älvborgs länssjukhus, NÄL
461 85 TROLLHÄTTAN

HD – enheten

Tfn: 010-43 55 330
Fax: 010-43 57 131
 es.no1544880324igerg1544880324v@nos1544880324skirn1544880324eh.si1544880324lave1544880324

Filial
Strömstad

tel 010-43 54 203

PD – enheten

Tfn: 010-43 55 339
es.no1544880324igerg1544880324v@nes1544880324dam.e1544880324sle1544880324

Njurmedicinsk avd 42

Tfn: 010-4350420
es.no1544880324igerg1544880324v@nos1544880324skird1544880324erf.n1544880324abru1544880324

Skövde

Kärnsjukhuset
514 85 SKÖVDE

Dialys
Tfn: 0500-43 19 75 / 43 24 11
Hemdialys: 0500-43 24 46
Fax: 0500-43 19 16
 

 

CAPD – enheten
Tfn: 0500-43 24 55
 
 
Njurmedicinsk avd 55
Tfn: 0500-43 24 23

 

Skene

Södra Älvsborgs Sjukhus
511 81 SKENE

Dialys

Tfn: 0320 – 77 81 30
Fax: 0320 – 77 81 37