Kliniker i Västra Götaland län

Borås

Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 BORÅS

Dialys

Tfn: 033-616 22 17
Fax: 033-616 31 94

CAPD – enheten

Tfn: 033-16 22 36 / 16 32 22
Fax: 033-16 22 37

Njurmedicin avd 4

Tfn: 033-16 22 14
Fax: 033-16 22 37

Självdialysenheten på Solhem

Ekenäsgatan 15
504 55 Borås
Tfn: 033-616 2081, alt. 033- 616 2082
Fax: 033-616 2189

Falköping

Sjukhuset i Falköping
521 85 FALKÖPING

Diaverum Mössebergsdialysen

Dialysmottagning Diaverum Mössebergsdialysen hemsida

Danska vägen 62
521 37 Falköping
Tfn: 0515-870 90
Fax: 0515-870 87
moc.m1571066416ureva1571066416id@la1571066416nosre1571066416psgni1571066416pokla1571066416f1571066416

Göteborg

Capio Lundby Närsjukhus

Wieselgrensplatsen 2 A
417 17 Göteborg

Dialyskoordinator tfn: 031-65 70 77
Dialysavdelning tfn: 031- 65 72 86
Fax: 031- 65 72 80
Email: es.oi1571066416pac@r1571066416otani1571066416drook1571066416sylai1571066416d.ybd1571066416nul1571066416

Njurmottagning

Tfn: 031 – 65 70 75
Fax: 031 – 65 72 80

SU/Sahlgrenska

413 45 GÖTEBORG

Njurmottagning

Tfn: 031-342 85 80

Dialysmottagning 130

Bruna Stråket 5
413 45 Göteborg
Tfn sekreterare: 031-342 97 85
Tfn bitr vek: 031-342 39 00
Fax: 031-82 53 72

PD-mottagningen

Tfn: 031-342 93 20
Fax: 031-41 23 32

Njurmedicinsk avd 131

Tfn: 031-342 11 31
Fax: 031-41 23 32

Transplantationsenheten

Tfn: 031-342 00 00

 

SU/Mölndal

Göteborgsvägen 31

431 80 MÖLNDAL

Dialysmottagning Mölndal

Tfn: 031-343 01 30
Fax: 031-27 63 25

Hem och -självdialysmottagning Mölndal

Tfn: 031-343 01 28
Fax: 031-27 89 08

SU/Östra sjukhuset

Dialysmottagning 305

Östra Sjukhuset

Tel: 031-3436482(sekr)

031-3436489(bitr.vec)
416 85 GÖTEBORG

Drottning Silvias Barn & ungdomssjukhus

Tfn: 031-343 56 26 / 343 45 24
Fax: 031-343 48 09
es.no1571066416igerg1571066416v@dna1571066416rtsre1571066416ttew.1571066416etten1571066416a1571066416

Trollhättan

Norra Älvborgs länssjukhus, NÄL
461 85 TROLLHÄTTAN

HD – enheten

Tfn: 010-43 55 330
Fax: 010-43 57 131
 es.no1571066416igerg1571066416v@nos1571066416skirn1571066416eh.si1571066416lave1571066416

Filial i Munkedal

tel 010-43 54 204

PD – enheten

Tfn: 010-43 55 339
es.no1571066416igerg1571066416v@nes1571066416dam.e1571066416sle1571066416

Njurmedicinsk avd 42

Tfn: 010-4350420
es.no1571066416igerg1571066416v@nos1571066416skird1571066416erf.n1571066416abru1571066416

Skövde

Kärnsjukhuset
514 85 SKÖVDE

Dialys
Tfn: 0500-43 19 75 / 43 24 11
Hemdialys: 0500-43 24 46
Fax: 0500-43 19 16
 

 

CAPD – enheten
Tfn: 0500-43 24 55
 
 
Njurmedicinsk avd 55
Tfn: 0500-43 24 23

 

Skene

Södra Älvsborgs Sjukhus
511 81 SKENE

Dialys

Tfn: 0320 – 77 81 30
Fax: 0320 – 77 81 37