Medlemsavgift 2019!

Påminnelse till er som ännu inte betalat årets medlemsavgift och för er som vill bli medlemmar! Medlemsavgiften är 250kr/år.
Betalas in på postgironummer 4919406-1