Utbildningar

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet ger uppdragsutbildningen;
”Organtransplantation och postoperativ omvårdnad av organtransplanterade personer(bukorganen)” 7,5 högskolepoäng, på kvartsfart vårterminen 2018, 8 kurstillfällen måndag+tisdag vecka 2, 6, 10 och 15, kostnad 8950 kr(exkl moms)huvudkursbok ingår.

Kursansvarig: Annette Lennerling, leg sjuksköterska, universitetslektor, docent. Mejl: annette.lennerling@gu.se, telefon:0766-186196

http://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning

Bifogade filer