Utbildningar

Personcentrerad omvårdnad vid njursvikt 15 hp Uppdragsutbildning på distans avancerad nivå Sophiahemmet högskola

I denna kurs som omfattar 20 veckor på halvfart tillägnar Du dig fördjupade kunskaper om personcentrerad vård vid njursvikt och en specialisering för att kunna bedriva god och säker vård inom det njurmedicinska området. Kursen ger dig också kompetens att vårda personer med avancerad njursvikt inom uremivård. Det njurmedicinska området är stort och täcker såväl akut som kronisk njursvikt, vård inom den öppna hälso- och sjukvården och vård vid livets slut. Personer med njursvikt har behov av nära och livslång kontakt med sjukvården, och för att på bästa sätt optimera patientens livskvalitet krävs hög kompetens hos sjuksköterskor inom detta vårdområde.

Kursen är indelad i tre teman: Tema 1: Medicinsk vård och omvårdnad vid olika behandlingsformer av njursvikt, Tema 2: Nutrition och ätproblem samt långvarig smärta vid njursjukdomar och njursvikt, Tema 3: Patientens lärande och livsstilsändringar vid njursjukdomar och njursvikt.

Läs mer här

L mer här

 

Bifogade filer