Nutrition

Riktlinjer för nutritionsbehandling

Dietisternas Riksförbunds (DRF) referensgrupp i njurmedicin har målsättningen att alla njursjuka ska få adekvat och enhetlig nutritionsbehandling oavsett var i landet de bor. De har utformat riktlinjer för nutritionsbehandling vid njursvikt, nutritionsbehandling vid peritonealdialys samt nutritionsbehandling vid hemodialys.

Behandlingsriktlinjerna finns på DRF´s hemsida

Subjective Global Assessment – SGA – subjektiv helhetsbedömning

Undernäring ökar risken för sjukdom och död. Därför är det viktigt att identifiera de patienter som är i riskzonen. Olika studier visar att undernäring är vanligt vid njursvikt. Det finns inget enskilt mätvärde för bedömning av nutritionsstatus. Istället får olika parametrar vägas samman och analyseras. SGA är en subjektiv helhetsbedömning som uppskattar njursviktspatienters nutritionsstatus. Metoden är pålitlig och enkel att genomföra. SGA kräver ingen extra provtagning eller utrustning.