Medlemsavgift 2018!

Påminnelse till er som ännu inte betalat årets medlemsavgift och för er som vill bli medlemmar! Vid årsmötet på Vårmötet 2017 beslutades att höja medlemsavgiften till 250kr/år.
Betalas in på postgironummer 4919406-1