SNR/RAND36

SNR/RAND 36; 

Bästa SNR-engagerade kollegor,

Vi vill tacka för det arbete ni gör för registret!

Det är viktigt både för kvalitetsutveckling som gagnar dagens patienter och för forskning som kommer morgondagens patienter till nytta!

Vi vill också passa på att göra lite reklam de webinarium på Teams som anordnas. Se schema på SNRs hemsida.

Anmäl till när det gäller webinarierna.

 

Hälsoenkäten RAND-36 finns som applikation och verktyg i SNR. Den mäter patientens självskattade hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Med det menas den effekt hälsan har på individens välmående och funktionsförmåga avseende fysiska, mentala och sociala aspekter.

Kontaktperson för SNR/Rand 36 är Aline Kåveryd Hult 

Läs mer här: Nytt verktyg i SNR

Enkäten finns även som PDF här.

Läs artikel i Clinical Kidney Journal om implementeringen av PROM via kvalitetsregister samt nationella resultat från det första året (2017).