SNR/RAND36

SNR/RAND 36; 

Påminnelse om webinarier;

Bästa SNR-engagerade kollegor,

Vi vill tacka för det arbete ni gör för registret!

Det är viktigt både för kvalitetsutveckling som gagnar dagens patienter och för forskning som kommer morgondagens patienter till nytta!

Kvalitet i njursjukvården kommer i år hållas digitalt 231130 kl. 13-16. Mer information om detta möte kommer efter sommaren.

Vi vill också passa på att göra lite reklam för höstens webinarium på Teams:

230914 Dialyskvalitet/tvärsnitt (Helena Rydell och Anna-Lena Blom)

231019 CKD (Marie Evans)

231116 Biopsi och Specialläkemedel (Mårten Segelmark)

231207 Access (Frida Fondelius och Anna-Lena Blom) 

Anmäl till när det gäller webinarierna.

 

Nu finns hälsoenkäten RAND-36 som applikation och verktyg i SNR. Den mäter patientens självskattade hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Med det menas den effekt hälsan har på individens välmående och funktionsförmåga avseende fysiska, mentala och sociala aspekter.

Kontaktperson för SNR/Rand 36 är Aline Kåveryd Hult 

Läs mer här: Nytt verktyg i SNR

Enkäten finns även som PDF här.

Läs artikel i Clinical Kidney Journal om implementeringen av PROM via kvalitetsregister samt nationella resultat från det första året (2017).

 

Bifogade filer

SNR Årsrapport 20214 MB