SNR/RAND36

Nytt verktyg i SNR

Nu finns hälsoenkäten RAND-36 som applikation och verktyg i SNR. Den mäter patientens självskattade hälsa och hälsorelaterade livskvalitet. Med det menas den effekt hälsan har på individens välmående och funktionsförmåga avseende fysiska, mentala och sociala aspekter.

Läs mer här: Nytt verktyg i SNR

Enkäten finns även som PDF här.

Läs artikel i Clinical Kidney Journal om implementeringen av PROM via kvalitetsregister samt nationella resultat från det första året (2017).

Bifogade filer

SNR Årsrapport 20214 MB