Välkommen till SNSF

Välkommen till SNSF, Svensk Njurmedicinsk sjuksköterskeförening!

Som medlem i SNSF bidrar du till att vi kan fortsätta arbeta för sjuksköterskor inom njurmedicinsk verksamhet. Du har möjlighet att gå med i någon av våra arbetsgrupper, nätverksforum, delta på vårmötet, söka stipendium, vinna posterpris och du får dessutom tidningen Dialäsen sex gånger om året. Som chef har du möjlighet att delta på Dialäsens chefsdagar.

 

SNSF bildades 1985 av en grupp avdelningschefer. Antalet medlemmar var då 18 stycken. Ursprunget var dialysolyckan i Linköping där en dialyssjuksköterska fälldes. Avdelningscheferna uppmärksammade utbildning, säkerhet och ansvarsfrågor inom området dialys. Det som är skrivet om dialys i dagens SLS, Svensk Läkemedelsstandard, är till stora delar ett resultat av det arbete som då påbörjades.

 

Föreningens syfte är att:

  • Bevaka aktuella frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad
  • Verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer
  • Verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer