Välkommen till SNSF

NJURMEDICINSKT VÅRMÖTE 2020 ÄR INSTÄLLT!!

  • Bevaka aktuella frågor inom området njurmedicin för att främja utvecklingen inom njurmedicinsk omvårdnad
  • Verka för samarbete inom njurmedicinsk vård, nationellt och internationellt samt samverka med andra föreningar och organisationer
  • Verka för god och säker njursjukvård i enlighet med evidensbaserad kunskap.

Vi är från och med hösten 2007 en sektion till Svensk Sjuksköterskeförening. Vad det innebär för oss som förening kan du läsa mer om här. Som medlem får man tidningen Dialäsen 6 gånger om året och man har möjlighet att delta i det årliga vårmötet. Föreningens stipendium på 20 000 kronor kan sökas av de som varit medlem i 2 år. Medlemsavgiften är 250 kronor.

 

     Njurmedicinskt Vårmöte 2020-

        – Göteborg, 11-13 maj, save the date!

Filmen skapad av Anna Karolyi

Klicka på länken nedan! 

https//www.njurmedicinsktvarmote.se/

Mejladress;

 

Bifogade filer

Vårmöte 2020
Njurmedicinskt vårmöte 11-13 maj 20206 MB