Välkommen till SNSF

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte! 

 

I år hålls mötet endast digitalt 2021-12-02 kl. 12.30-16.00.

Länk erhålls efter anmälan till Susanne Gabara via mail

Anmäl dig senast 25/11. 

Ur programmet:  

·         Resultat och nyheter kopplade till registrets alla delar 

·         Det goda exemplet, idéer från Kalmar! 

·         Hur har covidpandemin påverkat våra patienter? 

 

Välkommen! 

 

Helena Rydell 

Generalsekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa kollegor!

 

Baxter och arbetsgruppen för Njursviktskoordinatorer/ Njursviktssjuksköterskor bjuder in till ett nationellt webinar torsdagen den 21/10 13.30 – 15.40.

Ni kommer att få ta del av Dr Jeanette Finderups föreläsning om det samtalsverktyg de jobbar utifrån i Danmark.

Samtalsverktyget används för att säkra att patienten har möjlighet att göra ett välgrundat behandlingsval.

Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor.

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

 

Med Vänlig Hälsning

Petra, Ylva och Agneta

 

 

 

SE-00-210014_Inbjudan Nationellt Webinar_FINAL

 

 

 

PD i praktiken -Haga-mötet, 29-30 september 2021, via zoom! Anmäl er senast 25/8 -kostnadsfritt!!

Inbjudan Haga-mötet

Program Haga-mötet 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

SE-00-210014_Inbjudan Nationellt Webinar_FINALKlart med nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom är vanligt. Trots det har det saknats en nationell riktlinje för omhändertagande. Men nu finns ett rykande färskt vårdprogram publicerat, som ska gälla i hela landet.

 

 

 

 

 

 

 

Bifogade filer

Vårmöte 2020
Njurmedicinskt vårmöte 11-13 maj 20206 MB