Välkommen till SNSF

PD i praktiken -Haga-mötet, 29-30 september 2021, via zoom! Anmäl er senast 25/8 -kostnadsfritt!!

Inbjudan Haga-mötet

Program Haga-mötet 2021

 

Klart med nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

Kronisk njursjukdom är vanligt. Trots det har det saknats en nationell riktlinje för omhändertagande. Men nu finns ett rykande färskt vårdprogram publicerat, som ska gälla i hela landet.

 

 

Hösten 2021 är det återigen dags för uppdragsutbildningen Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad. Utbildningen ges vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och i samarbete med njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 22,5 hp, vilket motsvarar mer än halvfartstudier.
Uppdragsutbildningen har sedan starten 1990 utvecklats utifrån studenternas utvärderingar och består av två delkurser: Njurfysiologi, njursjukdomar och njursviktbehandling samt specifik njurmedicinsk omvårdnad.
Uppdragsutbildningen har genomgått en större revidering och kommer till stor del att genomföras digitalt med undantag för vecka 37, 47 och vecka 2, 2022. Under dessa tre veckor planeras campusundervisning i Sahlgrenska universitetssjukhusets lokaler. Vi kommer naturligtvis anpassa oss efter Göteborgs universitets riktlinjer när det gäller anpassning till COVID situationen i samhället, vilket gör att utbildningen kan behöva ställas om att bli helt digital eller ställas in.
Information om kursen kommer att finnas på hemsidan för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. http://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning
För mer information kan kontakt tas med kursansvarig Kiana Kiani,, Leg sjuksköterska/universitetsadjunkt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

 

 

 

 

NJURMEDICINSKT VÅRMÖTE 2020 ÄR INSTÄLLT!!

Tyvärr blev SNF/SNSF på grund av Covid-19 tvungna att ställa in Vårmötet 2020.
Detta innebär ändå en del kostnader, på grund av avbokning av Svenska Mässan och kostnader till konferensarrangören.
Glädjande nog har följande partners/utställare beslutat sig för att inte kräva full återbetalning av sina deltagaravgifter, vilket innebär att SNF och SNSF kan minska sina förluster och bibehålla ekonomisk kraft inför kommande möten och utbildningstillfällen. Således ett stort tack till följande företag;

Bifogade filer

Vårmöte 2020
Njurmedicinskt vårmöte 11-13 maj 20206 MB