Om SNSF

SNSF bildades 1985 av en grupp avdelningschefer. Antalet medlemmar var då 18 stycken. Ursprunget var dialysolyckan i Linköping där en dialyssjuksköterska fälldes. Avdelningscheferna uppmärksammade utbildning, säkerhet och ansvarsfrågor inom området dialys. Det som är skrivet om dialys i dagens SLS, Svensk Läkemedelsstandard, är till stora delar ett resultat av det arbete som då påbörjades.

Genom åren har följande personer varit ordförande:

 • 1985 Per-Olof Söderström, Karolinska sjukhuset
 • 1985 Gunilla Sander, SU/Sahlgrenska
 • 1987 Helen Lundblad, Karolinska sjukhuset
 • 1988 Kenneth Högström, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • 1988 Agneta Westman, Regionsjukhuset, Örebro
 • 1989 Johan Wålinder, SU/ Mölndal
 • 1992 Åsa Stenseus, Sophiahemmet
 • 1999 Elisabeth Fransson, Norra Älvsborgs Lasarett
 • 2006 Marie Nykvist, Lasarettet Trelleborg
 • 2010 Lena Alexandersson Örnsköldsvik
 • 2014 Dan Enell Jönköping
 • 2018 Linda Afsenius, SU Mölndal

 

Föreningen har bildat ett antal arbetsgrupper och nätverk och dessa täcker idag in områden som:

 • Självdialys/hem-HD
 • Access
 • Utbildning
 • Njursviktssjuksköterska/njursviktskoordinator
 • PD
 • SLS

Föreningen har i många år drivit frågan om en specialistutbildning men har inte lyckats få socialstyrelsens gehör för detta. Däremot finns nu utbildningar inom njurmedicin på flera platser i landet.

Säkerhet och ansvarsfrågor är idag väl genomarbetade på alla svenska sjukhus och har därför inte haft en så framträdande roll i föreningen under senare år. Utvecklingen av den njurmedicinska omvårdnaden med ett starkt patientfokus där den njursjuke ses som en resurs är idag ett mer framträdande profilområde. Stödjande, motiverande samtal och en tidig preventiv vård ställer stora krav på morgondagens sjuksköterska verksam inom njurmedicin.