Nyheter

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!

2021-11-19

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!    I år hålls mötet endast digitalt 2021-12-02 kl. 12.30-16.00. Länk erhålls efter anmälan till Susanne Gabara via mail Anmäl dig senast 25/11.  Ur programmet:   ·         Resultat och nyheter kopplade till registrets alla delar  ·         Det goda exemplet, idéer från Kalmar!  ·         Hur har covidpandemin påverkat våra patienter?    Välkommen!    Läs mer

Webinar för Njursviktskoordinatorer / Njursviktssjuksköterskor 21/10!

2021-09-14

Bästa kollegor! Baxter och arbetsgruppen för Njursviktskoordinatorer/ Njursviktssjuksköterskor bjuder in till ett nationellt webinar torsdagen den 21/10 13.30 – 15.40. Ni kommer att få ta del av Dr Jeanette Finderups föreläsning om det samtalsverktyg de jobbar utifrån i Danmark. Samtalsverktyget används för att säkra att patienten har möjlighet att göra ett välgrundat behandlingsval. Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor. Inbjudan Läs mer

PD i praktiken, Hagamötet, 29-30/9 2021, via Zoom! kostnadsfritt!! Anmäl dig senast 25/8

2021-07-05

Inbjudan Haga-mötet    Program Haga-mötet 2021

Klart med nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom

2021-05-28

Kronisk njursjukdom är vanligt. Trots det har det saknats en nationell riktlinje för omhändertagande. Men nu finns ett rykande färskt vårdprogram publicerat, som ska gälla i hela landet. Kronisk njursjukdom är förknippat med ökad sjuklighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Många patienter saknar en fastställd diagnos och det är ofta oklart vilken vårdnivå som är mest lämpad att ta hand om Läs mer

Pluggsugen? Uppdragsutbildning Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 22,5hp Göteborg

2021-04-12

 Hösten 2021 är det återigen dags för uppdragsutbildningen Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad. Utbildningen ges vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och i samarbete med njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 22,5 hp, vilket motsvarar mer än halvfartstudier. Uppdragsutbildningen har sedan starten 1990 utvecklats utifrån studenternas utvärderingar och består av två delkurser: Läs mer

Påminnelse! Dags att betala medlemsavgift för 2021

2021-02-02

Nytt år, nya möjligheter! Välkommen till ett nytt år med oss. Du som redan är medlem har med senaste Dialäsen fått ett inbetalningskort. Du som önskar bli medlem betalar in 250kr på postgiro 4919406-1. Vi vill att du anger namn, adress, e-post och gärna att du talar om om du jobbar på avdelning, mottagning, HD eller PD. Är du medlem Läs mer