Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte! 1/12-22

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!

2022-12-01,  kl. 13.00 – 16.30

 

I år hålls mötet fysiskt på Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

samt digitalt via Zoom.

 

Programmet innehåller som vanligt glimtar från registrets olika delar, ett gott exempel på SNR-arbete från en av landets enheter

samt i år även en föreläsning om den nystartade stora studien SACK och om hur den är kopplad till SNR.

 

Anmäl senast: 18 nov till Susanne Gabara, e-post: tfn: 010 – 242 19 66

Uppge om ni vill deltaga på plats eller via länk.

 

Väl mött!

 

Helena Rydell och Maria Stendahl (generalsekreterare och ordförande SNR)