Fondmedel finns att söka från Njurförbundets Alwallsfond.

2022-07-05

Läs mer och ansök via Njurförbundet.   https://njurforbundet.se/vara-fonder/alwallsfonden

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning 

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning  Stiftelsen för Njursjuka,  www.njurstiftelsen.se , delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.     Stiftelsen har i år 2022 avsatt 400 000 kr Läs mer

Välkommen till PD i praktiken, Haga-mötet 26-27/9

2022-05-09

hagamöte 2022 inbjudan – 2(1) hagamöte 2022 program

”Den krånglande accessen” anmäl dig enligt nedan, Svenska Accessmötet arrangerar webbinarium.

2022-04-12

Den 25 April håller kommittén för Svenska Accessmötet sitt första vår-webbinarium. Under titeln ”Den krånglande Accessen” kommer Per Carlson, interventionell radiolog och Håkan Pärsson, kärlkirurg, att diskutera möjliga lösningar på krånglande accesser. Här finns all information du behöver och länk till webbinariet: https://ki.se/samverkan/webbinar-i-april Varmt välkommen!    

NJURFONDEN BJUDER IN TILL WEBBINARIUM – VÄRLDSNJURDAGEN DEN 10 MARS 2022 ”Utveckling av peritonealdialys under 40 år”

2022-03-09

Klicka på länken för mer info! InbjudanWebbinarium2022

Inspirationsträff Hem-HD 17/5 i Göteborg

Nordic Medcom bjuder in till Inspirationsträff med ämnet Hem-HD, klicka på länken för mer info och anmälan   Inbjudan inspirationsträff