Påminnelse! Dags att betala medlemsavgift för 2021

Nytt år, nya möjligheter! Välkommen till ett nytt år med oss. Du som redan är medlem har med senaste Dialäsen fått ett inbetalningskort. Du som önskar bli medlem betalar in 250kr på postgiro 4919406-1. Vi vill att du anger namn, adress, e-post och gärna att du talar om om du jobbar på avdelning, mottagning, HD eller PD.

Är du medlem men bytt adress? Mejla adressändring till