Information om betalning av medlemsavgiften 2023

 

Vi har sedan 1 januari 2023 ett nytt betalsystem för vårt medlemsregister tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening. Detta innebär att du som medlem i Svensk sjuksköterskeföreningen och/eller Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening betalar båda avgifterna samtidigt. Det är inget krav att vara med i Svensk sjuksköterskeförening för att vara med i Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening.

Det har i dagarna gått ut ett inbetalningskort till alla våra medlemmar som var medlemmar 2022. För er som redan betalat in medlemsavgiften för 2023 kontakta eller vår ordförande Linda Afsenius  

Tack för att du är medlem!

Svensk sjuksköterskeförening och Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening