INSTÄLLT! Nationella mötet för njursviktssjuksköterskor är inställt 2020!

Med anledning av den rådande pandemin har vi beslutat att inte genomföra årets nationella möte i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Baxter Medical AB och arbetsgruppen för njursviktssjuksköterskor i SNSF