Intresserad av kvalitetsfrågor, SLS och jobbar inom hemodialys? Hör av dig!

Önskemål finns att starta en arbetsgrupp angående SLS och kvalitetsfrågor. Nya lagar träder i kraft januari 2023 som innebär förändringar kring vattenfrågor och hantering av HDF-behandling. Hur jobbar ni på era enheter idag? Finns det kvalitetsansvariga på er enhet?

Kontaktperson Anki Ryman