Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys

Njurförbundet initierade 2015 ett samarbete med Svensk Njurmedicinsk förening(SNF) och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening(SNSF). Den gemensamma uppfattningen var att betydligt fler personer som har dialys har goda förutsättningar att kunna sköta sin behandling helt själv, eller med minimal assistans av sjukvårdspersonal, än vad som sker idag. 

Under detta år mynnade samarbetet ut i ett nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys, syftet är att ersätta alla de regionala och lokala vårdprogram som finns. 

Vårdprogrammet finns att ladda ned på ;

http://www.dialys.nu