Pluggsugen? Uppdragsutbildning Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad 22,5hp Göteborg

 Hösten 2021 är det återigen dags för uppdragsutbildningen Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad. Utbildningen ges vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet och i samarbete med njurmedicinska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Utbildningen är på avancerad nivå och omfattar 22,5 hp, vilket motsvarar mer än halvfartstudier.
Uppdragsutbildningen har sedan starten 1990 utvecklats utifrån studenternas utvärderingar och består av två delkurser: Njurfysiologi, njursjukdomar och njursviktbehandling samt specifik njurmedicinsk omvårdnad.
Uppdragsutbildningen har genomgått en större revidering och kommer till stor del att genomföras digitalt med undantag för vecka 37, 47 och vecka 2, 2022. Under dessa tre veckor planeras campusundervisning i Sahlgrenska universitetssjukhusets lokaler. Vi kommer naturligtvis anpassa oss efter Göteborgs universitets riktlinjer när det gäller anpassning till COVID situationen i samhället, vilket gör att utbildningen kan behöva ställas om att bli helt digital eller ställas in.
Information om kursen kommer att finnas på hemsidan för Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Göteborgs universitet. http://caresci.gu.se/utbildning/uppdragsutbildning
För mer information kan kontakt tas med kursansvarig Kiana Kiani, , Leg sjuksköterska/universitetsadjunkt, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet