Sök Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning
Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med hemdialys-behandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

Stiftelsen har i år 2020 avsatt sammanlagt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2020. Sökande som erhållit stipendium meddelas senast första veckan i november.

Välkommen med din ansökan!