Påminnelse! Sök stipendium från Stiftelsen för njursjuka, senast 1/10!

Stiftelsen för Njursjukas stipendium för vetenskaplig forskning Stiftelsen för Njursjuka, www.njurstiftelsen.se, delar årligen ut stipendier till forskning som bedrivs vid akademi, högskola eller annan offentlig institution i Sverige rörande patienter med kroniskt avancerad njursvikt, patienter med dialysbehandling eller patienter som är njurtransplanterade. Forskningsprojekten ska vara patientnära och kan ha klinisk medicinsk eller psykosocial karaktär.

 

Stiftelsen har i år 2023 avsatt 400 000 kr för forskningsstipendier. Beloppet kan efter styrelsens bedömning ges till ett enstaka projekt eller fördelas på flera. Ansökningsblankett finns på stiftelsens hemsida www.njurstiftelsen.se och sista ansökningsdag är den 1 oktober 2023. Sökande som erhållit stipendium meddelas omkring första veckan i november.

 

Välkommen med din ansökan!