Styrelsen söker nya medlemmar!

 Ta chansen att bli en av oss i SNSFs styrelse! Som styrelseledamot har du möjlighet att påverka och bevaka sjuksköterskors intressen inom njursjukvård. Kontakta vår valberedning! 

Malena Olsson och Rosalie Karlsson