Uppdragsutbildning för sjuksköterskor startar v 13 via Göteborgs universitet; Uppföljning och omvårdnad av organtransplanterade personer

Uppdragsutbildning för sjuksköterskor på institutionen för vårdvetenskap och hälsa, vid Göteborgs universitet, kommer att starta v 13(t o m v 22); Uppföljning och omvårdnad av organtransplanterade personer på längre sikt, 7,5 högskolepoäng. Kurskod OMU925. Första dagen hybrid, d v s på plats eller digitalt, därefter digitalt och sista dagarna på plats i Göteborg. Sista anmälningsdag 8 januari 2024. Då det är en uppdragsutbildning måste man ha arbetsgivarens tillstånd för att få söka. Kostnad 9225 kr. Kursledare Annette Lennerling.

För mer information och anmälningsblankett; Uppdragsutbildningar/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göteborgs universitet (gu.se)