Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte!

Välkommen till Kvalitet i njursjukvården, SNRs årliga möte! 

 

I år hålls mötet endast digitalt 2021-12-02 kl. 12.30-16.00.

Länk erhålls efter anmälan till Susanne Gabara via mail

Anmäl dig senast 25/11. 

Ur programmet:  

·         Resultat och nyheter kopplade till registrets alla delar 

·         Det goda exemplet, idéer från Kalmar! 

·         Hur har covidpandemin påverkat våra patienter? 

 

Välkommen! 

 

Helena Rydell 

Generalsekreterare