Webinar för Njursviktskoordinatorer / Njursviktssjuksköterskor 21/10!

Bästa kollegor!

Baxter och arbetsgruppen för Njursviktskoordinatorer/ Njursviktssjuksköterskor bjuder in till ett nationellt webinar torsdagen den 21/10 13.30 – 15.40.

Ni kommer att få ta del av Dr Jeanette Finderups föreläsning om det samtalsverktyg de jobbar utifrån i Danmark.

Samtalsverktyget används för att säkra att patienten har möjlighet att göra ett välgrundat behandlingsval.

Efter föreläsningen finns möjlighet till frågor.

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort.

 Med Vänlig Hälsning

Petra, Ylva och Agneta