Nyheter

Barndialysmöte 12-13 mars i Lund! klicka på länken för mer information!!

2020-01-30

Program pediatric and infant dialysis conference in Lund, 12-13 March 2020

Nytt år nya möjligheter -Välkommen 2020, sjuksköterskans och barnmorskans år!

2020-01-29

Hoppas vi ses i olika sammanhang 2020! 🙂 

Styrelsen söker nya medlemmar!

 Ta chansen att bli en av oss i SNSFs styrelse! Som styrelseledamot har du möjlighet att påverka och bevaka sjuksköterskors intressen inom njursjukvård. Kontakta vår valberedning!  Malena Olsson och Rosalie Karlsson                    

Medlemsavgift 2020!

Påminnelse till er som ännu inte betalat årets medlemsavgift och för er som vill bli medlemmar! 🙂 Medlemsavgiften är 250kr/år. Betalas in på postgironummer 4919406-1

Nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys

2019-09-23

Njurförbundet initierade 2015 ett samarbete med Svensk Njurmedicinsk förening(SNF) och Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening(SNSF). Den gemensamma uppfattningen var att betydligt fler personer som har dialys har goda förutsättningar att kunna sköta sin behandling helt själv, eller med minimal assistans av sjukvårdspersonal, än vad som sker idag.  Under detta år mynnade samarbetet ut i ett nationellt vårdprogram för egenvård vid dialys, syftet Läs mer

Njurmedicinskt vårmöte 2020 Välkomna till Göteborg! Klicka på länken nedan

2019-06-15

IMG_2452Kl