Styrelsen

Styrelsen; Linda Afsenius, Shahandeh Seyfizadeh, Magdalena Ivarsson, Cecilia Lindmark och Katarina Bäckström. Saknas på bilden gör Anki Ryman.

 

Ordförande Linda Afsenius

Själv/hemdialysen Sahlgrenska Universitetsjukhuset

Mölndal
Tfn: 031-3431316

E-mail: es.no1555848612igerg1555848612v@sui1555848612nesfa1555848612.adni1555848612l1555848612

Vice Ordförande Anki Ryman

Dialysbehandlingen NUS

Umeå

Tfn: 090-7853795

E-mail: es.ll1555848612v@nam1555848612yr.en1555848612itsir1555848612hcnna1555848612

 

Kassör Magdalena Ivarsson

Roslagsdialysen
Albert Engströms gata 2
761 46 NORRTÄLJE
Tfn: 08-123 558 98

Sekreterare Cecilia Lindmark

Dialysmottagningen
Örnsköldsviks sjukhus
 

Vice sekreterare Katarina Bäckström

Njurmottagningen
Centralsjukhuset  65185 Karlstad
Tfn: 054-617693
E-mail:es.dn1555848612almra1555848612vnoig1555848612er@mo1555848612rtskc1555848612ab.an1555848612irata1555848612k1555848612

Suppleant Shahandeh Seyfizadeh

E-mail: moc.l1555848612iamto1555848612h@ify1555848612es.hs1555848612

 

Revisorer

Ulla Holm, Njurmedicin, Dialysmottagning Huddinge och Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail: es.ll1555848612s@mlo1555848612h.all1555848612u1555848612

Eva Olivarez, Dialysmottagning Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail: es.ak1555848612snilo1555848612rak@n1555848612iket-1555848612netsr1555848612edlih1555848612.ecir1555848612taeb1555848612

 

Valberedare Martin Hagman

Email: martin.hagman@skane.se

Valberedare Emma Niklasson

 

Webbansvarig Katarina Bäckström

Njurmottagningen
Centralsjukhuset i Karlstad

070-9185432
Email: es.dn1555848612almra1555848612vnoig1555848612er@mo1555848612rtskc1555848612ab.an1555848612irata1555848612k1555848612