Styrelsen

 

Styrelsen; Anki, Ryman, Katarina Bäckström, Linda Afsenius, Shahandeh Seyfizadeh, Magdalena Ivarsson, Cecilia Lindmark.

 

Ordförande Linda Afsenius

Själv/hemdialysen Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Mölndal
Tfn: 031-3431316
E-mail:

Vice Ordförande Anki Ryman

Dialysbehandlingen NUS
901 85 Umeå
Tfn: 090-7853795
E-mail:

Kassör Magdalena Ivarsson

Malstavägen 255
761 71 Norrtälje
070-0017511
E-mail:

Sekreterare Cecilia Lindmark

Dialysmottagningen
Örnsköldsviks sjukhus

Vice sekreterare Katarina Bäckström

Njurmottagningen
Centralsjukhuset  65185 Karlstad
Tfn: 054-615074, 070-9185432
E-mail:

Revisorer

Ulla Holm, Njurmedicin, Dialysmottagning Huddinge och Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset
E-mail:

Eva Olivarez, Dialysmottagning Danderyds sjukhus
E-mail:

Valberedare Malena Olsson

Email:

Valberedare Rosalie Karlsson

Webbansvarig Katarina Bäckström

Njurmottagningen
Centralsjukhuset i Karlstad

070-9185432
Email: