Bli medlem

SNSF’s medlemsavgift är 250:-/år för A-medlem, dvs sjuksköterska anställd inom njurmedicinsk vård och 250:-/år för B-medlem, dvs. övriga intresserade. Som medlem får man sitt eget exemplar av tidningen Dialäsen. Observera att endast A-medlemmar har rösträtt på årsstämman.

För att bli medlem i Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening anmäl dig via nedan länk;

 Bli medlem i Svensk sjuksköterskeförening, sektion eller nätverk (mysoft.no)