Om SSF

Logo Svensk Sjuksköterskeförening 1910

Årsmötet 2007 beslutade vi om mycket. Nytt namn, nya stadgar, ny medlemsavgift för B-medlem och att alla är välkomna som B-medlemmar. Slutligen beslutade vi också att vi skulle vara en sektion under SSF, Svensk Sjuksköterskeförening. En del undrar nu hur detta med SSF påverkar den enskilde medlemmen. Nedan kommer några av de frågor vi fått och svar på dessa.

Måste jag vara med (personligen/individuellt) i SSF?

Nej

Måste jag vara med i Vårdförbundet?

Nej

Innebär detta en koppling till Vårdförbundet?

Nej

Får jag tidningen ”Omvårdnadsmagasinet” om jag är med i SNSF och SNSF ingår i SSF?

Nej

Kostar det något?

Om du vill ha tidningen Omvårdnadsmagasinet får du bli individuell medlem i SSF

Vad innebär detta för SNSF och för mig som medlem?

Fördelarna är många bl a:

  • Genom att samverka blir sjuksköterskorna starkare och får sin röst hörd i samhället. Vi kan samarbeta när det gäller t ex remisser, utredningar, utbildningar etc
  • Vi får möjlighet att dela erfarenheter med andra sektioner/nätverk, många frågor är gemensamma oberoende av specialitet t ex kvalitetsarbete, informatik, etik och villkor för forskning.
  • Vi kan vara med och arrangera gemensamma konferenser.
  • Genom SSF kan sektionernas kunskap tas tillvara genom att sektionerna genom SSF kan få med en expert inom sitt område till olika utredningar och SSF får en unik kompetens genom att ha nära kontakter med alla sektioner/nätverk.

Vill du veta mer om SSF kan du titta på deras hemsida swenurse.se  Där och i Omvårdnadsmagasinet finns information om oss. Vi hoppas på ett mycket givande samarbete och att ni medlemmar kommer att märka av de positiva effekterna.

Styrelsen