Svensk sjuksköterskeförening Swenurse

Logo Svensk Sjuksköterskeförening 1910

Årsmötet 2007 beslutade vi om mycket. Nytt namn, nya stadgar, ny medlemsavgift för B-medlem och att alla är välkomna som B-medlemmar. Slutligen beslutade vi också att vi skulle vara en sektion under SSF, Svensk Sjuksköterskeförening(Swenurse). En del undrar nu hur detta med SSF=Swenurse påverkar den enskilde medlemmen. Nedan kommer några av de frågor vi fått och svar på dessa.

Måste jag vara med (personligen/individuellt) i SSF=Swenurse?

Nej

Måste jag vara med i Vårdförbundet?

Nej

Innebär detta en koppling till Vårdförbundet?

Nej

Får jag tidningen ”Omvårdnadsmagasinet” om jag är med i SNSF och SNSF ingår i SSF=Swenurse?

Nej

Kostar det något?

Om du vill ha tidningen Omvårdnadsmagasinet får du bli individuell medlem i SSF/Swenurse

Vad innebär detta för SNSF och för mig som medlem?

Fördelarna är många bl a:

  • Genom att samverka blir sjuksköterskorna starkare och får sin röst hörd i samhället. Vi kan samarbeta när det gäller t ex remisser, utredningar, utbildningar etc
  • Vi får möjlighet att dela erfarenheter med andra sektioner/nätverk, många frågor är gemensamma oberoende av specialitet t ex kvalitetsarbete, informatik, etik och villkor för forskning.
  • Vi kan vara med och arrangera gemensamma konferenser.
  • Genom SSF=Swenurse kan sektionernas kunskap tas tillvara genom att sektionerna genom SSF=Swenurse kan få med en expert inom sitt område till olika utredningar och SSF=Swenurse får en unik kompetens genom att ha nära kontakter med alla sektioner/nätverk.

Vill du veta mer om SSF kan du titta på deras hemsida swenurse.se  Där och i Omvårdnadsmagasinet finns information om oss. Vi hoppas på ett mycket givande samarbete och att ni medlemmar kommer att märka av de positiva effekterna.

Styrelsen