SLS

Verksamhetsplanering 2023 arbetsgrupp inom SNSF, SLS.

Nystartad grupp med syfte att hitta gemensamma vägar med arbetet kring kvalitetssystemet inom dialysbehandling, hemodialfiltrationsvätska. Vi ska försöka värva medlemmar till arbetsgruppen så vi täcker från norr till söder.

Gruppen kommer träffas via teams och antal gånger per termin är ännu oklart. Arbetet med den nya föreskriften HSLF-FS 2022:40 får styra detta.

Gruppen har för avsikt att kunna presentera dokument som kan vara en grund i arbetet med
kvalitetssystemet på den egna enheten. Grunden kommer baseras på föreskriften:
” Läkemedelsverkets föreskrifter om on-linetillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor(dialysföreskrifter)”. Samarbete med kvalitetsansvarig från läkemedelsverket är önskvärt och ska efterfrågas.

Medlemmar i gruppen:
Anki Ryman, kontaktperson mot SNSF styrelse/arbetsgrupp
Karin Staaf
Karin Gustavsson
Lena Isolehto