Access

Accessgruppen ska bl.a bistå med representanter i programkommittén inför Svenska Accessmötet. 

 

Kontaktperson i SNSF styrelse är Cecilia Lindmark.

Ett nätverk för accessansvariga sjuksköterskor har bildats med målsättningen att förmedla nyheter och att medlemmarna kan kontakta varandra för utbyte av kunskap.  Vill du gå med i eller få kontakt med nätverket kontakta Frida Fondelius.

Arbetsgruppen består av:

Frida Fondelius
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Email.

Marie Baad

Dialysmottagningen, Njurmedicinska kliniken

Medicinsk Specialistvård

Danderyds sjukhus AB

Email.