Access

Accessgruppen består av tre sjuksköterskor och ska bl.a bistå med representanter i programkommittén inför Svenska Accessmötet. 

 

Kontaktperson i SNSF styrelse är Cecilia Lindmark.

Ett nätverk för accessansvariga sjuksköterskor har bildats med målsättningen att förmedla nyheter och att medlemmarna kan kontakta varandra för utbyte av kunskap.  Vill du gå med i eller få kontakt med nätverket kontakta

Arbetsgruppen består av:

Frida Fondelius
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Email.

Kristina Nilsson
Njurmedicinska Enheten
Vrinnevisjukhuset
Gamla Övägen 25
601 82 Norrköping
Tel. 011-225220
Email.

Monika Dubeck
Regionsövergripande accesskoordinator Region Gävleborg
Njurenheten plan 10
Gävle sjukhus
Lasarettsvägen 1
80188 Gävle
Tel. 026-154398
Email.