Njursviktsjuksköterska / Njursviktskoordinator

GRUPPEN ÄR VILANDE TILLS VIDARE (okt-23)

 

Nätverket för njursviktsjuksköterskor/njursviktskoordinatorer bildades 2001.

Njursviktsjuksköterska/njursviktskoordinator (tidigare uremikoordinator) är en funktion som idag etablerats på de flesta njurmedicinska klinikerna i landet och dess huvuduppgifter är:
a) vägleda, stödja och informera patienten med kroniskt njursvikt och närstående
b) koordinera vården för varje enskild patient
c) överblicka och utveckla njursviktsvården
Nätverket är ett viktigt forum för social kontakt och för att föra utvecklingen av njursviktsvården framåt. Vi har årligen ett höstmöte där vi även välkomnar intresserade nefrologer. Ämnen vi diskuterat vid mötena är i linje med våra huvuduppgifter. Välkommen du också!

Nätverket har en arbetsgrupp vars uppgift är att hålla kontakt med SNSF:s styrelse samt samordna mötesarrangemang och andra aktuella frågor.
Kontaktperson i SNSF styrelse är

Gruppens medlemmar är:

Region norr

 

 

Region väst

 

Region syd

 

Region öst

 

Region mellan Sverige

 

 

Generell arbetsbeskrivning för njursviktssjuksköterska/njursviktskoordinator eller sjuksköterska med liknande funktion.

Syfte/mål:

 • Att patient med njursvikt ska få information och undervisning om kronisk njursvikt, dialysbehandling, transplantation alternativt konservativ omhändertagande, samt öka patienternas egenvårdsförmåga.
 • Medverka till välinformerade, välkontrollerade och delaktiga patienter för att kunna bibehålla kvarvarande njurfunktion.
 • Medverka till /upprätthålla fysiskt och psykiskt välmående.
 • Medverka till att uppfylla medicinska mål för aktuell patientgrupp.
 • Verka för att patienten känner sig trygg och delaktig i valet av behandlingsform.
 • Minska antalet akuta dialysstarter.
 • Verka för att akutstartade patienter får information om njursvikt och behandlingsalternativ i ett lugnare skede.
 • Medverka till att förkorta och effektivisera transplantationsutredningen.
 • Verka för bättre och mer välinformerade/delaktiga anhöriga.
 • Verka för utveckling av njursviktsvården genom verksamhetsrelaterad kompetensutveckling.

Patientstödjande:

 • Bedöma livskvalitet, egenvårdsförmåga och kunskapsbehov.
 • Planera inför genomförande och utvärdering av patientinformation/utbildning, individuellt eller i grupp.
 • Telefonrådgivning
 • Bevaka att det finns aktuell skriftlig information.
 • Råd och stöd i samlevnads frågor.
 • Diskussion om behandlingsval.
 • Kontaktperson, Omvårdnadsansvarig Sjuksköterska, (OAS) för patienten.

Kontroller/behandlingar:

 • Blodtryckskontroller och provtagning.
 • Sjuksköterskemottagning.

Teamarbete:

 • Bevaka samordning av uremiprocessen för patienten.
 • Planering och uppföljning av dialysaccess.
 • Samordning med berörda parter om behandlingsstart av dialys eller vid njurtransplantation.
 • Samordning med berörda parter när man väljer att avstå från dialysbehandling.
 • Kontaktperson för teamet runt den njursjuke patienten: läkare, sjuksköterskor, dietist, sjukgymnast, kurator, primärvård och kommun.

Administrativt mottagningsarbete:

 • Planering inför besök.
 • Identifiera och registrera patienter med olika grad av njurvikt.
 • Registrera i kvalitetsregister för uremi.
 • Medverka i verksamhetsuppföljning.

Kompetensutveckling:

 • Personlig och professionell utveckling.
 • Utbildning av annan personal.