PD

Arbetsgruppen är tänkt att bestå av personer från PD kliniker i olika delar av landet. Kontaktperson i styrelsen är Katarina Bäckström.

 

Helen Olsson PD mottagningen Örebro

Email:

 

Anneli Ljungdahl-Jonsson PD mottagningen Örebro

Email:

 

Gun-Marie Vennberg PD-mottagningen Sunderbyns sjukhus Luleå

Email: