Själv HD/hem HD

GRUPPEN ÄR VILANDE TILLS VIDARE (maj-24)

Är du intresserad av att starta upp gruppen igen? Eller har du idéer eller intresse att vara delaktig; hör av dig till Linda Afsenius.

 

Intresset för själv HD och hem HD är stort och en arbetsgrupp har bildats som träffas ca två gånger/år. Gruppen arbetar bl a med frågor kring den delaktiga patienten, framtagande av en nationell standardvårdplan för hem HD och ansvarsfrågor för att nämna några aktuella ämnen.

Här på nätet kan du följa det spännande arbetet.

Är du intresserad av att delta i nätverket? Hör då av dig till någon i arbetsgruppen.Hela nätverksgruppen träffas årligen på SNSF´s vårmöte. Kontaktperson i SNSF styrelse är Linda Afsenius.

Medlemmar: