Kliniker i Gotland län

Visby

Visby lasarett
Njurenheten Diaverum i Visby
Njurenheten Diaverum Visby hemsida

Lasarettsgatan 3
621 55 Visby

Telefon: 0498-20 55 60
Fax: 0498-20 55 69

CAPD – enheten

Tfn: 0498-20 55 63