Kliniker i Södermanland län

Eskilstuna

Mälarsjukhuset
631 88 ESKILSTUNA

HD
Dialys

Tfn: 016-10 31 35
Fax: 016-10 50 13

Njurmedicin mottagning – CAPD

Tfn: 016-10 33 38
Fax: 016-10 51 24

Nyköping

Lasarettet Nyköping
611 85 NYKÖPING

Dialysenheten

Tfn: 0155-24 72 04