Kliniker i Halland län

Halmstad

Länssjukhuset
301 85 Halmstad

Dialys

Tfn: 035-13 15 24
Fax: 035-13 15 29

CAPD- mottagning

Tfn: 035-13 15 27
Fax: 035-13 15 29