Kliniker i Värmland län

Karlstad

Dialysmottagningen i Karlstad

Tfn: 054-61 59 00
Fax: 054-61 76 47

Avd.chef Jeanette Dalbom

Tfn: 054-61 56 92
Mail:

Dialysmottagningen i Torsby

Tfn: 0560-47050
Fax: 0560-47055

Dialysmottagningen i Arvika

Tfn: 0570-712540,712541
Fax 0570-712122

Avd.chef Camilla Åsberg (Torsby och Arvika)

Tfn:0570-712547

PD-mottagningen Karlstad

Tfn: 054-61 65 33
Fax: 054-61 64 04

Njurmedicinmottagningen Karlstad

Tfn: 054-61 50 79/61 50 74 
Fax: 054- 61 60 96

Verksamhetschef för njurmedicinkliniken i Karlstad och chef för Njurmedicinmottagningen och PD-mottagningen
Anna-Karin Larsson
Tfn: 054-617071
Mail:

Njurmedicinsk vårdavdelning 33

Tfn: 054-61 53 81
Fax: 054-61 64 04

Avd.chef avd 33 Carina Flodman

Tfn: 054-61 70 40
Mail:

Bifogade filer