Kliniker i Värmland län

Karlstad

Dialysmottagningen i Karlstad

Tfn: 010-8315900

Avd.chef Lisa Karlsson

Tfn: 010-8315951
Mail:

Dialysmottagningen i Torsby

Tfn: 010-8347050

Dialysmottagningen i Arvika

Tfn: 010-8312540

Avd.chef  (Torsby och Arvika)

Anna-Karin Larsson

Mail:

 

PD-mottagningen Karlstad

Tfn: 010-8316196/17832
Fax: 010-8316404

Njurmedicinmottagningen Karlstad

Tfn: 010-8315074 
Fax: 010-8316096

Verksamhetschef för njurmedicinkliniken i Karlstad och chef för Njurmedicinmottagningen och PD-mottagningen
Anna-Karin Larsson
Tfn: 010-8317071
Mail:

Njurmedicinsk vårdavdelning 33

Tfn: 010-8315381
Fax: 010-8316404

Avd.chef avd 33 Carina Flodman

Tfn: 010-8317040
Mail:

Bifogade filer