Kliniker i Kalmar län

Kalmar

Länssjukhuset
391 85 Kalmar

Dialysmottagning

Tfn: 0480-814 36 / 44 86 12
Fax: 0480-448698

Avdelningsföreståndare Gunilla Sigurdsson

Självdialysenheten

Tfn: 0480-48606
Fax: 0480-448698

PD-mottagning

Tfn: 0480 – 81953
Fax: 0480-448698

Njurmedicinska avd.

Tfn: 0480-811 31

Oskarshamns dialysmottagning

Tfn: 0491-82006

Västervik

Västervikssjukhus
593 81 Västervik

Njur- och dialysmottagning

Tfn: 0490-867 56
Fax: 0490-866 32
Avd chef Monica Svensson  

PD-mottagning

Tfn: 0490-865 08
Fax: 0490-866 32

Njurmottagning

Tfn: 0490- 860 59
Fax: 0490-866 32

Bifogade filer