Kliniker i Västmanland län

Köping

Köpings lasarett
731 81 KÖPING

Dialys

Tfn: 0221-263 11
Fax: 0221-263 10

Västerås

Centrallasarettet
721 89 VÄSTERÅS

Dialysmottagning

Tfn: 021-17 37 93 / 17 37 77
Fax: 021-17 51 57

Njurmottagning

Tfn: 021-17 39 37

PD – mottagning

Tfn: 021-17 51 72