Kliniker i Gotland län

Visby

Visby lasarett
Njurenheten B Braun Avitum

Lasarettsgatan 3
621 55 Visby

Dialysen

Telefon: 0498-20 55 66 fax: 0498-20 55 69

CAPD – enheten

Tfn: 0498-20 55 63

Njurmottagningen

Tfn 0498-20 55 60