Kliniker i Jönköping län

Eksjö

Höglandssjukhuset
575 81 EKSJÖ

HD-enheten vårdenhet F

Tfn: 010-24 343 10
Fax: 010-24 343 19

PD-mottagningen

Tfn: 010-243 43 70
Fax: 010-243 43 19

Njurmottagningen

Tfn: 010-243 43 01
Fax: 010-243 43 19

Jönköping

Länssjukhuset Ryhov
551 85 JÖNKÖPING

Njurmottagningen

Tfn: 010-24 219 10

Dialysenheten

Tfn: 010-2415100 planerare

Värnamo

Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Dialys

Telefonnummer: 010-2448700
Faxnummer: 010-2448729

Njurmedicinmottagningen

Telefonnummer: 010-2448740
Faxnummer: 010-2448729

PD mottagningen

Telefonnummer: 010-2448744
Faxnummer: 010-2448729