Kliniker i Västerbotten län

Skellefteå

Lasarettet Skellefteå
931 86 SKELLEFTEÅ

Dialys

Tfn: 0910-77 11 35, 0730-366051(Linn S)
Fax: 0910-77 15 06

Umeå

Norrlands Universitets sjukhus NUS
901 85 UMEÅ

Dialys

Tfn: 090-785 37 95
Fax: 090-77 71 91

Självdialysen

Tfn: 090-785 31 27 / 785 31 26
Fax: 090-785 31 20

PD – enheten

Tfn: 090-785 37 96
Fax: 090-13 45 50

Lycksele

Lasarettet
921 82 LYCKSELE

Dialys

Tfn: 0950-39 380 / 0950-39 680
Fax: 0950-39 681